fbpx

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT / ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CHÀO MỪNG ĐẾN BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA YAMATO.

TRANG WEB ĐƯỢC TẠO VÀ DUY TRÌ BỞI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT YAMATO. (CÔNG TY) CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ TÌM DUYỆT TRANG WEB BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC THIẾT LẬP TỪ ĐÂY. CÔNG TY BẢO ĐẢM QUYỀN THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÔNG BÁO TRƯỚC.

Khước từ

Thông tin liên quan đến công ty và các sản phẩm và dịch vụ của công ty có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Thông tin đó sẽ không cấu thành đại diện, bảo hành hoặc cam kết khác của công ty đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và công ty từ chối mọi sự bảo hành, giải thích hay ngụ ý, về tính chính xác, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể hoặc tính hoàn chỉnh nào.

Bản quyền

Tất cả các khía cạnh của trang web này là tài sản của công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Trừ khi có quy định khác, không có mục nào của Trang web này có thể được sao chép, tải xuống, phân phối, tái bản, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web này, ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Yamato tôn trọng tính bảo mật và các quyền liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, khi truy cập trang web, bạn có thể muốn liên hệ với chúng tôi trực tuyến – để đặt câu hỏi, tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu báo giá. Nếu bạn chọn liên hệ với YAMATO trực tuyến, bạn sẽ thấy rằng các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi yêu cầu các loại Thông tin nhận dạng cá nhân phổ biến, như tên, số điện thoại, địa chỉ email hoặc quốc gia bạn sống. Các thông tin được bắt buộc này để giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu / thắc mắc của bạn kịp thời.

YAMATO bảo vệ thông tin nhận được trực tuyến với sự bảo mật nghiêm ngặt; thông tin bạn gửi cho chúng tôi không được bán cho hoặc chia sẻ với bên thứ ba. Tại YAMATO, chỉ những nhân viên và đại lý được ủy quyền mới được phép truy cập hoặc xử lý thông tin được gửi trực tuyến cho chúng tôi. YAMATO lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân trong môi trường được bảo vệ bằng mật khẩu trên các máy chủ được đặt tại Nhật Bản. Các máy chủ này tuân theo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật thông tin YAMATO, tuân thủ Luật Bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản.

Nếu bạn muốn liên hệ với YAMATO mà không cần gửi Thông tin nhận dạng cá nhân trực tuyến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Yamato HQ:

Email: intl@yamatomfg.com

Điện thoại: + 81-877-85-6168

Fax: + 81-877-56-7317

Hòm thư: Bộ phận hải ngoại, Yamato Mfg. Co., Ltd., 37-4 Hama-sanban, Utazu-cho, Ayauta-gun, Kagawa Pref., Nhật Bản 769-0203