fbpx

Nhà hàng ramen của tôi có xếp hạng rất thấp trên các trang web đánh giá các nhà hàng. Bạn sẽ giúp tôi cải thiện thứ hạng của nhà hàng mình lên chứ?

Xếp hạng trên các trang web đánh giá là rất quan trọng. Ở mức độ rộng hơn, thứ hạng này bị ảnh hưởng bởi chất lượng sản phẩm và mức độ dịch vụ có sẵn trong một nhà hàng cụ thể – học viên có thể nghiên cứu toàn diện tầm quan trọng của những vấn đề đó trong tất cả các chương trình giảng dạy của Yamato Noodle School.

Các lớp học làm mì Ramen

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 

Chia sẻ bài viết này