fbpx

Học phí có bao gồm chỗ ở không? (Học phí bao gồm những gì?)

Học phí không bao gồm chỗ ở. Các khoản phí chỉ bao gồm học phí, sách giáo khoa, các nguyên liệu được sử dụng trong khóa học và bữa trưa. Chúng tôi có thể đề xuất cho bạn một danh sách các khách sạn gần đó tuy nhiên học viên có trách nhiệm tự sắp xếp đi lại, chỗ ở và sự chuẩn bị cần thiết khác.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này