fbpx

Nhân viên nhà hàng ramen của tôi vẫn chưa thành thạo. Bạn sẽ dạy tôi làm thế nào để nâng cao trình độ của họ chứ?

Một số lời giải thích có thể được đưa ra vì sự thiếu sót của sự phát triển chuyên nghiệp bao gồm đào tạo không đủ hoặc không thuê được người siêng năng ngay từ ban đầu.
Nhưng…các học viên của Yamato Noodle School có cơ hội quý giá được tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến nhân sự trong kinh doanh ramen – trong bài giảng quản lý của một phần khóa học.

Các lớp học làm mì Ramen

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 

Chia sẻ bài viết này