fbpx

Các khóa học của trường được thực hiện bằng những ngôn ngữ nào?

Các khóa học được tổ chức tại Nhật Bản được dạy bằng tiếng Nhật, vì vậy nếu không sử dụng được ngôn ngữ này, bạn cần phải chuẩn bị một thông dịch viên, hoặc chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn kèm một khoản phí (chỉ tiếng Anh-Nhật, Trung-Nhật). Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm nhiều thông tin.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

  https://beit-mirkahat.com

Chia sẻ bài viết này